31 augustus 2015

Kennis

Onderzoek

Het Landelijk Onderzoek naar Vastgoedmanagement Nederlandse Gemeenten (LOVGM) wordt sinds 2009 gehouden. Het LOVGM-onderzoek is een manier om bewustwording te creëren bij gemeenten en kennis te delen over het gemeentelijk vastgoedmanagement. Het LOVGM-onderzoek wordt iedere twee jaar gehouden en het levert een enorme database aan kennis op, kennis die continue actueel is. Met 100 deelnemende gemeenten in 2016 is het LOVGM een van de grootste onderzoeken naar gemeentelijk vastgoedmanagement in Nederland.

De belangrijkste conclusie van het LOVGM 2016: Gemeenten geven zelf aan dat het beheer van maatschappelijk vastgoed nog steeds op een matig niveau ligt, zoals ook uit eerdere LOVGM-onderzoeken is gebleken. De resultaten van 2012 en 2014 lieten ook zien dat veruit de meeste gemeenten zich bevinden in de beginstadia van ontwikkeling naar professioneel vastgoedmanagement. Sinds het starten van het onderzoek in 2009 lijkt de bewustwording van goed georganiseerd vastgoedbeheer binnen veel gemeenten wel gestegen. Zij geven zelf in het LOVGM-onderzoek 2016 het volgende aan;

  • Het ontbreekt veelal aan een goede vastgoedbasisadministratie, wat zorgt voor onvoldoende of ontbrekende informatie;
  • Een beschrijving van processen of procedures is nauwelijks aan de orde;
  • Het ontbreekt vaak aan een duidelijke plek in de organisatie voor vastgoed;
  • In veel gevallen ontbreekt het aan goede vastgoedmanagement-informatie;
  • Het ontbreekt vaak aan visie en beleid op de inzet van vastgoed;
  • De verantwoordelijkheid voor vastgoed is steeds vaker geborgd binnen MT/ Directie.

Vraag hier het gratis LOVGM-onderzoek 2016 aan.

Training en Opleiding