top of page

ALLINQ

Allinq_Connecting_Together_edited.png

LOOPTIJD

2017 - 2018

Eind 2017 tot begin 2018 hebben we gewerkt met Allinq.

 

Allinq is een van de grootste professionele vastgoedbeheerders in Nederland, die vele tienduizenden vastgoedobjecten in Nederland in opdracht beheerd. We hebben een verdere doorontwikkeling van technisch gebouwbeheer naar allround (technisch) gebouwmanagement en professioneel assetmanagement mogelijk gemaakt. De wijze waarop portefeuille van Allinq werd beheerd, hebben we met een serie workshops en door een kritische analyse van de bestaande werkwijze, tegen het licht gehouden en als klankbord gefungeerd.

 

Er is -mede door de bijdrage van het Instituut voor Vastgoedmanagement- een beweging op gang mee gekomen naar een meer professionele aanpak van het vastgoedbeheer. De door het Instituut VGM ontwikkelde instrumenten en input wordt toegepast en borgen een verbeterd risicomanagement op de inzet van vastgoed in de dagelijkse praktijk voor Allinq.

EINDRESULTAAT

De aanpak met workhops, adviezen en klankbordsessies heeft bijgedragen aan de ontwikkeling naar een efficiëntere, effectievere werkwijze, die voor meer risicobeheersing in het totale vastgoedbeheerproces leidt en verdere groei naar professioneel assetmanagement in vastgoed mogelijk maakt.

bottom of page