top of page

GEMEENTE BARENDRECHT

Gemeente Barendrecht.jpg

De gemeente Barendrecht wilde met een interne reorganisatie een professionaliseringsslag maken met de inzet van het maatschappelijk vastgoed.

 

Een nieuwe kadernota met beleidsuitgangspunten voor de inzet van vastgoed is opgezet en vastgesteld bestuurlijk. De opbouw van de vastgoedadministratie op basis van de LEGO-systematiek is geborgd.

 

De betrokkenheid in deze fase in 2007 was de basis voor een herijking in 2017 van uitgangspunten op de vastgoedinzet binnen de bestuurlijke samenwerking van de BAR-organisatie (zie BAR-organisatie).

LOOPTIJD

2007-2008

EINDRESULTAAT

Er is een beleidskader opgeleverd en vastgesteld bestuurlijk in 2007. De basis is gelegd voor het opbouwen van de basis vastgoedadministratie en het verder professionaliseren van het vastgoedteam binnen de gemeente Barendrecht.

bottom of page