top of page

GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

Wij hebben voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam in opdracht een advies uitgebracht over de stand van zaken met betrekking tot inzet van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

 

De adviesopdracht was bedoeld om antwoord te geven op de vraag de risico’s in de vastgoedportefeuille te benoemen en aan te geven wat het bezuinigingspotentieel was wat de vastgoedporteuille betrof. De resultaten hebben geleid tot inzicht in de stand van zaken technisch, juridisch en financieel en er is aangegeven waar efficiency-slagen konden worden gemaakt. Er is gekeken naar de actuele technische data, de documenten-opbouw, en naar de financiële gegevens. Op basis van een helder afwegingsmodel van het Instituut VGM is een analyse gemaakt en een advies uitgebracht.

LOOPTIJD

2012

EINDRESULTAAT

De gemeente Hardinxveld-Giessendam kreeg door het advies van Instituut VGM een veel beter inzicht in het functioneren van vastgoed, de risico’s die daaraan verbinden zijn en in welke er (financieel) kansen lagen als verbeterslagen zouden worden gemaakt met het optimaal inzette van het gemeentelijk vastgoed.

bottom of page