top of page

GEMEENTE HEILOO

De Gemeente Heiloo heeft door een externe adviseur meerjaren

onderhoudsplanningen laten opstellen. De planningen dienen als basis voor de berekening van een onderhoudsvoorziening. De gemeente wilde een bezuiniging doorvoeren op de dotatie in de onderhoudsvoorziening. Aan het Instituut VGM is gevraagd om de bestaande meerjaren onderhoudsplanning te beoordelen en aan te geven of de voorgestelde bezuiniging haalbaar was. Bij de beoordeling is gekeken naar:

  • Het algemene kostenniveau ten opzichte van landelijke gemiddelden

  • De opzet van de meerjaren onderhoudsplanningen

  • De kosten per jaar en het verloop hiervan

LOOPTIJD

2015

EINDRESULTAAT

De Gemeente Heiloo heeft de voorgestelde bezuiniging op de dotatie kunnen doorvoeren zonder dat er afbreuk gedaan werd aan het onderhoudsniveau. Door te kijken naar de jaarlijkse dotatie, het aanwezige bedrag in de voorziening en het toekomstperspectief van de gebouwen bleek de voorgestelde bezuiniging realiseerbaar.

bottom of page