top of page

GEMEENTE HEILOO

Wij hebben de gemeente Heiloo geholpen met het oplossen van een aantal politiek-bestuurlijk lastige accommodatievraagstukken, zowel bij het bepalen en uitvoeren van een strategie voor het doorvoeren van kostprijsdekkende huren voor gemeentelijke accommodaties, waarbij een aantal pittige juridisch-fiscale en financiële hobbels moesten worden genomen.

 

Er zijn succesvol juridische procedures afgewend en constructieve en positieve gesprekken gevoerd die hebben geleid tot het maken van goede nieuwe (huur)afspraken. Zowel met gebruikers in het domein van cultuur en welzijn als met

verenigingen in de buitensport is intensief onderhandeld naar tevredenheid en met succes van beide kanten. Intern de gemeentelijke organisatie zijn ambtelijk en politiek goede afspraken gemaakt over de communicatie en besluitvorming over het vraagstuk van de invoering van kostprijsdekking. De gebruikers van maatschappelijke accommodaties zijn gemeente-breed goed en professioneel geïnformeerd over het doel en de effecten.

LOOPTIJD

2014 - 2015

EINDRESULTAAT

De gemeente Heiloo heeft met de inzet van Instituut VGM een aantal netelige vastgoed- en accommodatie vraagstukken kunnen tackelen en door de gedegen afstemming vanuit vastgoed met beleid, politiek en gebruikers is ook maximaal draagvlak gecreëerd voor het invoeren van een kostprijsdekkende huursystematiek.

bottom of page