top of page

GEMEENTE NISSEWAARD

Wij hebben de gemeente Nissewaard geholpen met de doorontwikkeling van de afdeling Accommodaties met daarbinnen het team Vastgoed.

Bij de vorming van de afdeling Accommodaties was gekozen voor het bijeenbrengen van 4 teams met daarin de taken van Vastgoed, Facilitaire Zaken, Parkeerbeheer, Verzekeringen en Risicomanagement, bodediensten en een centraal gemeentelijk Servicepunt. Aan het Instituut VGM is gevraagd de gehele afdeling Accommodaties tijdelijk te leiden en daarna de leiding over het team Vastgoed tijdelijk op zich te nemen. De nieuwe leidinggevende van team Vastgoed is door het Instituut VGM ingewerkt. Ook heeft het Instituut VGM een plan opgesteld en uitgevoerd voor het behalen van eenmalige (verkoop)opbrengsten, tegelijk met het realiseren van aanzienlijke structurele bezuinigingen.

Naast het interim leidinggeven en het trainen van het team Vastgoed en de nieuwe leidinggevende ‘on the job’ zijn twee belangrijke beleidsdocumenten opgeleverd met ondersteuning van het Instituut VGM: een nota Accommodatiebeleid en Taakstellingsprogramma.

LOOPTIJD

2011 - 2015

EINDRESULTAAT

De training ‘on the job’ en het realiseren met de teams van de bezuinigingsopgave geeft de afdeling Accommodaties een solide basis en een stevige positie in de organisatie. De inzet van het middel vastgoed en de ondersteunende rol van alle taken rond de inzet van accommodaties is zo nog professioneler vormgegeven.

bottom of page