top of page

GEMEENTE ROTTERDAM

Gemeente Rotterdam.jpg

De gemeente Rotterdam besloot in de jaren ’90 tot het installeren van een Stichting Wijkontwikkeling-Maatschappij (WOM) gericht op het revitaliseren van horeca- en winkelgebieden in Rotterdam.

 

Als bestuurslid heeft Walter Rozendaal enkele jaren de functie van algemeen bestuurslid en vice-voorzitter vervuld. De WOM was zeer succesvol met haar aanpak door de jaren heen, onder andere met het investeren in projecten in Hoogvliet, de Dordtselaan en het icoonproject: de omkering van de teloorgang en revitalisering van de Witte de Withstraat. Maar met name door veranderende politieke, maatschappelijk en economische omstandigheden kwam in 2007 het besluit van het bestuur om de Stichting WOM op te heffen.

 

In 2007 werd Walter Rozendaal benoemd tot interim-directeur en belast met de liquidatie van de Stichting WOM, wat tot 2010 duurde.

LOOPTIJD

2002 - 2010

EINDRESULTAAT

Het vervullen van een actieve controlerende taak vanuit het stichtingsbestuur met als opgave vastgoed in te zetten om sociaal-maatschappelijke doelstelling te realiseren. Het succesvol liquideren van de stichting in een politiek-bestuurlijk zeer gevoelige context.

bottom of page