top of page

TRAINING ASRE

Het Instituut VGM is door de ASRE gevraagd om docenten te leveren voor de opleiding “Asset Management Gemeentelijk en Maatschappelijk vastgoed”. Dit hebben we in het najaar van 2015, 2016 en 2017 gedaan. Begin 2019 staat er weer een nieuwe jaargang gepland.

 

Het college dat verzorgt wordt door het Instituut VGM gaat over afwegingskaders en vastgoedbeleid enerzijds en het in kaart brengen van de vastgoedportefeuille anderzijds. Daarnaast geven we inzicht in de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied van het gemeentelijk vastgoed.

De training start in:

24 Januari 2019

bottom of page