top of page

LANDELIJK VASTGOEDCONGRES VEILIGHEIDSREGIO'S

Op 14 september 2017 hebben wij gesproken op het eerste landelijke vastgoedcongres van de veiligheidsregio’s. Nederland kent 25 veiligheidsregio's. Elke regio omvat het grondgebied van een aantal gemeenten die de samenwerking met de veiligheidsregio besturen. Binnen een veiligheidsregio wordt samengewerkt bij de uitvoering van belangrijke taken zoals brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.

De veiligheidsregio’s gebruiken landelijk meer dan 900.000 m2 aan vastgoed, verdeeld over ruim 1.000 vastgoedobjecten, die een waarde van naar schatting €1,5 miljard vertegenwoordigen. Goed vastgoedmanagement is dan ook een belangrijke ondersteunende taak binnen de veiligheidsregio’s.

We hebben een quickscan-onderzoek gedaan naar het niveau van het vastgoedmanagement binnen de veiligheidsregio’s.

LOOPTIJD

2017

EINDRESULTAAT

We hebben het congres geopend met een presentatie en discussie over het niveau van vastgoedmanagement. Daarna gaven we enkele workshops en is er een vervolg gekomen met een eerste interne training bij een van de veiligheidsregio’s.

bottom of page