top of page

GEMEENTE VEERE

Gemeente Veere.jpg

De gemeente Veere kent een kleine en moderne, professionele organisatie. Sinds 2015 geeft de gemeente ingezet op het steeds verder professionaliseren van de inzet van maatschappelijk vastgoed. Met 13 kernen kent de gemeente Veere een versnipperd beeld wat het eigendom van vastgoed betreft en zijn de specifieke behoeften om vastgoed in te zetten, op een aantal terreinen anders dan in de wat grotere steden in Nederland.

Er is in een 1e fase een inventarisatie gemaakt in 2017 door het Instituut voor Vastgoedmanagement. Dit leidde tot de uitvoering in een 2e fase van een vastgesteld Stappenplan professionalisering vastgoed. Daarna voerde het Instituut VGM de implementatie uit. Stappen die genomen zijn: het opstellen van een vastgoedbeleidskader, het beschrijven en vaststellen van vastgoedprocessen, vastlegging van vastgoedstandaarden en checklists, begeleiden en adviseren bij de kostprijsberekening-systematiek, de vastgoedmanagement-automatisering en de inrichting van de basis-vastgoed-administratie volgens de LEGO-systematiek van het Instituut VGM.

LOOPTIJD

2017 - 2018

EINDRESULTAAT

Het vastgoedbeheerteam is beter uitgerust met kaders en instrumenten en de relatie is professioneler en sterker geworden rond de inzet van vastgoed met betrokken disciplines als Grondzaken, JZ, Financiën, Beleidsinhoud (sport, welzijn cultuur).

bottom of page