top of page

GEMEENTE WESTLAND

Wij hebben de Gemeente Westland geholpen met de laatste stappen bij het centraliseren van het vastgoed binnen het de afdeling Planontwikkeling.

Bij de vorming van Planontwikkeling was ervoor gekozen een 30-tal gebouwen niet in deze afdeling onder te brengen. Aan het Instituut VGM is gevraagd deze panden als nog intern over te dragen naar de afdeling Planontwikkeling.

Het betreft een 30-tal gebouwen (o.a. gemeentewerkplaatsen, begraafplaatsen, welzijnsgebouwen en een diversiteit aan overig vastgoed. Deze gebouwen waren nog ondergebracht bij verschillende andere afdelingen (welzijn, bedrijfsvoering, ea.). Instituut VGM heeft inzichtelijk gemaakt welke objecten het betrof, welke gegevens beschikbaar waren, welke afspraken er lagen en welke geldstromen er mee gemoeid zijn. De nieuwe afspraken zijn vastgelegd in een overdrachtsdocument waarbij een begrotingswijziging is opgesteld.

LOOPTIJD

2011 - 2013

EINDRESULTAAT

Al het vastgoed dat in eigendom is van de Gemeente Westland is centraal ondergebracht binnen de afdeling Planontwikkeling. De verantwoordelijkheden en bijbehorende budgetten zijn, naar ieders tevredenheid uitgesplitst en vastgelegd.

bottom of page