top of page

GEMEENTE WIJDEMEREN

Wijdemeren.jpg

De gemeente Wijdemeren en een gespecialiseerde vastgoedprojectontwikkelaar in winkelprojecten kwamen vast te zitten in de besprekingen vooruitlopend op onderhandelingen over een herontwikkeling in een van de kernen van de gemeente. Vanuit het Instituut voor Vastgoedmanagement is de projectontwikkelaar begeleidt en werden met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers gesprekken gevoerd om nader tot elkaar te komen.

Instituut VGM leverde een belangrijke bijdrage bij het vinden van de verbinding tussen de sociaal-maatschappelijke en de commerciële belangen. Het onderscheidende vermogen van het Instituut VGM om consequent en diepgaand een vertaalslag te maken tussen politieke en private afwegingen leverde begrip en waardering aan beide kanten op voor elkaar standpunten.

LOOPTIJD

2011

EINDRESULTAAT

Een oplossing voor de impasse waar de partijen (politiek-bestuurlijk versus marktpartijen) in zaten, die geleid heeft tot een genormaliseerde verhouding, waarbinnen op een goede manier de verdere uitwerking en onderhandeling van het project heeft kunnen plaatsvinden.

bottom of page