top of page

CENTRALISERING VASTGOEDORGANISATIE

Voor de inzet van maatschappelijk vastgoed is een centraal stuur nodig

Centralisering van uw vastgoedorganisatie is cruciaal voor het beheersen van de risico’s die horen bij de inzet van gemeentelijk vastgoed. Iedere vastgoedeigenaar loopt risico’s. (technisch-bouwkundig, fiscaal-Juridisch, financieel, sociaal-maatschappelijk en politiek-bestuurlijk) Om deze risico’s te beheersen is een stuur nodig. Instituut VGM helpt u om dit stuur te organiseren. Wij helpen u om uw vastgoed centraal te organiseren waarbij we kijken naar alle aspecten die nodig zijn om de inzet van uw vastgoed zo optimaal mogelijk vorm te geven. Zo kijken we naar de fysieke gebouwen en de daarbij behorende informatie. We kijken naar de individuele medewerkers, hun kennis en achtergrond. We kijken naar de feitelijke organisatie, met de daarbij behorende processen en procedures. Doen we de goed dingen op de juiste plaats in de organisatie en doen we de dingen goed.

 

Er bestaat geen blauwdruk voor een centrale vastgoed organisatie. Veel is afhankelijk van keuzes die u wilt maken. We gaan, samen met u, dit proces doorlopen en zorgen zo dat de inzet van uw vastgoed zo georganiseerd wordt dat u maximaal grip krijgt op de risico’s die u loopt en hiervoor minimale kosten hoeft te maken.

GEMEENTE WESTLAND

2011-2013: Gemeente Westland, interim vastgoedadviseur verantwoordelijk voor het centraal onderbrengen van een 30-tal gebouwen binnen de centrale vastgoedorganisatie

1 / 1

Please reload

bottom of page