top of page

Grip op vastgoedprojecten

GRIP OP PROCESSEN & PROJECTEN

Het begint met een visie en een doel: succesvol implementeren is de kunst. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Wij werken niet alleen echt SMART, maar richten processen en projecten met RASCI in. Beproefde, klassieke benaderingen die succesvol zijn, maar die helaas in de praktijk niet of verkeerd worden toegepast. Goed strak proces- en projectmatig werken en de flexibiliteit niet uit het oog verliezen: dat vereist een heldere transparante aanpak, waarbij niet alles in beton gegoten hoeft te zijn. Dat vereist praktijkervaring en die brengen wij over.

 

Een soepele uitvoering vereist goede (data)systemen die in de basis op orde zijn en betrouwbare informatie genereren. En alleen met de juiste organisatiestructuur wordt het werk efficiënt en doeltreffend uitgevoerd. Onze mix van kennis en ervaring biedt houvast om ieder project- en proces goed op te tuigen en soepel te laten draaien.

 

Onze aanpak zorgt voor goede afspraken aan de voorkant, waarbij ruimte blijft voor inspelen op onverwacht wijzigende (politieke) verhoudingen. Standaard oplossingen bestaan nauwelijks in het maatschappelijk vastgoedmanagement. Wij hebben wel handvatten met zelfontwikkelde modellen, spelregels, formats en methodieken, die houvast bieden om systematisch en gestructureerd te werken aan de inzet van maatschappelijk vastgoed.

GEMEENTE NISSEWAARD

2011-2015: Gemeente Nissewaard. We hebben diverse projecten begeleid en processen ingericht: de opbouw van de vastgoed-administratie hebben we begeleid. We hebben met succes een uitvoeringsprogramma opgesteld en om structurele bezuinigingen te realiseren op de inzet van maatschappelijk vastgoed.

GEMEENTE HEILOO

2014-2015: Gemeente Heiloo. Interim manager gemeentelijk vastgoed verantwoordelijk voor een aantal complexe maatschappelijk vastgoeddossiers, waaronder de invoering van een systematiek voor kostprijsdekkende huurprijzen.

1 / 1

Please reload

bottom of page